Tin mới

Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Bắc Ninh ký giao ước thi đua năm 2022

(Mặt trận) -Chiều 2-3, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung cơ bản: Chủ động tham mưu làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân; vận động đoàn viên, hội viên chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh: “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm soát tốt dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”.

Phong Vân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản