Tin mới

Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 25-2, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh gồm: Hội Nông dân tỉnh (Trưởng Khối thi đua), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Hội nghị đã thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động và thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2022, với các nội dung chính: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992 – 1/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Khối, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản