Tin mới

Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

(Mặt trận) -Ngày 15-12, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận, gồm 6 đơn vị: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai chương trình, công tác năm 2021.

Hà Tĩnh vận động hơn 157 tỷ đồng cho người nghèo

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Hòa Bình: Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được trên 7,4 tỷ đồng

 Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực về hình thức lẫn nội dung thực hiện. Các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... được các đơn vị triển khai linh động, sáng tạo và hiệu quả. Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2021, Khối tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm hay của tập thể, cá nhân; xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh.

Lê Thi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản