Tin mới

Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

(Mặt trận) -Vừa qua, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận, gồm 6 đơn vị: Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Khối thi đua Mặt trận-Đoàn thể tỉnh Ninh Thuận trao cờ thi đua cho trưởng khối thi đua năm 2023.

Trong năm 2022, các đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và triển khai có hiệu quả các phòng trào, cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, sáng kiến cải tạo kỹ thuật được các đơn vị quan tâm, chú trọng thông tin, tuyên truyền. Các phong trào thi đua được tổ chức đa dạng về nội dung, hình thức đã tạo sự lan tỏa đến cán bộ, hội viên, đoàn viên các đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của Khối tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị trong Khối, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, tăng tốc, hiệu quả”; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới; tuyên truyền và phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay của tập thể, cá nhân trong các đơn vị và trong Khối; vận động hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số...

Tiến Mạnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản