Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) - Ngày 8/8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho rằng, việc quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm  của cán bộ Mặt trận cần được sớm triển khai, bảo đảm được tính chuyên nghiệp của công tác Mặt trận.

MTTQ TP Từ Sơn hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

Hưng Yên: Triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho rằng, nửa nhiệm kỳ vừa qua, vị thế và uy tín của Mặt trận đã được nâng lên, niềm tin của nhân dân và chính quyền đối với Mặt trận ngày càng được nâng cao. Với vị thế như vậy, tiếng nói của Mặt trận càng được coi trọng, phương thức hoạt động của Mặt trận ngày càng hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, bên cạnh việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn 2017 – 2022, cần bổ sung thêm cán bộ Mặt trận tại Trung ương và các tỉnh, thành phố, quận, huyện,... bởi còn rất nhiều tấm gương điển hình nhưng chưa được tôn vinh tương xứng đối với những cống hiến đó.

Về dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, với cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, MTTQ thành phố Hà Nội đã thực hiện xong. Căn cứ vào Quy định 212 của Ban Bí thư và hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định để phê duyệt chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, chuẩn hóa chức danh của cán bộ Mặt trận đến tận cơ sở. Việc này rất cần thiết, thể hiện được tính chuyên nghiệp về tổ chức của một cơ quan, đơn vị.

Về nội dung dự thảo Đề án này, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, quan trọng nhất là làm rõ chức năng nhiệm vụ của các ban, đơn vị, quy định rõ nội hàm, nội dung, nhiệm vụ chức năng sẽ truyền tải được yêu cầu đặt ra đối với công việc. Đồng thời, Đề án cần chuẩn hóa được tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với vị trí việc làm; UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, bởi đây là điều cốt lõi nhất trong thực hiện đầy đủ về bộ máy tổ chức, chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản