Tin mới

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Phú Quốc nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 26/6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Phú Quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XII gồm 50 ủy viên, đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XI gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phú Quốc Mai Hữu Kích được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Phú Quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Phú Quốc đề ra chương trình hành động với 6 nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội,phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Tuyên truyền quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp đến cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên đạt 90% trở lên và nhân dân đạt 70% trở lên; vận động tập hợp quần chúng vào các tổ chức thích hợp đạt từ 60% trở lên so với đối tượng có mặt trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động: 100% phường, xã thực hiện có hiệu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có 98% hộ gia đình đăng ký và hàng năm có từ 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% ấp, khu phố đăng ký và có 80% được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chuyển đổi số...

Theo Báo Kiên Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản