Kiên Giang: Mặt trận các cấp vận động xây dựng 401.469 căn nhà đại đoàn kết

(Mặt trận) - Ngày 10/7, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị. 

20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đã tạo thuận lợi cho Ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ban công tác Mặt trận ấp, khu phố tổ chức chu đáo, hiệu quả, thiết thực các hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày 18-11 hàng năm). Qua đó, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thật sự là ngày hội của toàn dân, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tổ chức ngày hội là dịp để hệ thống Mặt trận các cấp, nhất là ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp chính quyền, đoàn thể ở cơ sở tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng, chỉnh trang khu dân cư, giao lưu văn nghệ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử, các hoạt động vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, an sinh xã hội.

Ngày hội càng thêm ý nghĩa hơn khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết ngày hội để giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày, thể hiện rõ sự gắn kết cộng đồng, những bất hòa mâu thuẫn trong làng xóm được giải tỏa, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Hàng năm, nhân dịp tổ chức ngày hội, ban công tác Mặt trân khu dân cư đều gắn với việc tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua 20 năm, toàn tỉnh Kiên Giang đã biểu dương, khen thưởng hơn 48.600 lượt tập thể, hơn 81.000 lượt cá nhân gương người tốt, việc tốt hoặc có thành tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Kiên Giang có 392.994 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 889 ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, 1.606 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa.

20 năm qua, Mặt trận các cấp vận động xây dựng và trao tặng 401.469 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 7.884 tỷ đồng; sửa chữa 89.683 căn nhà, tổng trị giá hơn 607 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 478.000 lượt hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, với tổng kinh phí hơn 239 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho hơn 338.000 lượt gia đình chính sách, người có công, trị giá hơn 624 tỷ đồng...

 Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhà tài trợ bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn huyện Giang Thành (Kiên Giang).

6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Kiên Giang phối hợp các tổ chức thành viên tập trung triển khai công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; chương trình phối hợp hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Kết quả tổ chức được hơn 15.000 cuộc, có hơn 285.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai vận động quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên 181 tỷ đồng, triển khai cất mới 508 căn và sửa chữa 28 căn nhà đại đoàn kết.

Chủ tịch Ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ trao tặng bức tranh và hoa chúc mừng Đầu sư Huệ Tín Trần Văn Huynh 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày hội; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia góp ý xây dựng khu dân cư, xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian diễn ra Ngày hội. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên; phát huy vai trò chủ trì của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và người dân trong tổ chức hoạt động trước, trong và sau Ngày hội.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Ngày hội cần thường xuyên được đổi mới, đa dạng, phong phú, nhất là quan tâm tổ chức phần hội, hội thi, trò chơi dân gian, thể thao, văn nghệ, bữa cơm đại đoàn kết… phù hợp tình hình thực tế địa phương, với các đối tượng, phong tục, tập quán, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang bầu đồng chí Nguyễn Phú Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng bức tranh và hoa chúc mừng Chánh Phối sư Huệ Tín Trần Văn Huynh - Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao đài Bạch y, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang được tấn phong lên Đầu sư.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 3 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đóng góp quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tặng bằng khen 47 tập thể, 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 30 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản