Tin mới

Kiên Giang: Năm 2020 Mặt trận thực hiện đạt nhiều kết qủa nổi bật

(Mặt trận) - Sáng 8/1, tại hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lần thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và sơ kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020". 

Lào Cai: Thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quảng Ngãi: Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao bằng khen  cho các vị chức sắc, tôn giáo trong tỉnh Kiên Giang. 

Phát biểu buổi hội nghị tổng kết, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết, trong năm 2020, đứng trước những khó khăn thách thức như đại dịch Covid-19, hạn hán xâm nhập mặn nhưng toàn tỉnh cũng đã vận động, tiếp nhận các nguồn ủng hộ với số tiền và hiện vật ước đạt gần 63 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cuộc vận động, phong trào tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”,...

Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin, trang thông tin mỗi tháng một kỳ. Kiên Giang cũng là tỉnh đưa báo Đại Đoàn Kết xuống 100% khu dân cư với số lượng 5 số/tuần.

Riêng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp thành lập mới 214 mô hình, nâng tổng số Mặt trận chủ trì thành lập 897 mô hình. Một số mô hình mới như: “Ánh sáng đường quê”, tuyến đường kiểu mẫu”, “Hẻm sạch, đẹp, sáng, an toàn”... góp phần xây dựng nâng thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Qua đó, đã tạo đồng thuận trong xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Đây cũng là năm nổi bật khi MTTQ các cấp tổ chức nhiều các hoạt động sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở gắn với dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cũng trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020. Dịp này, Hội nghị đã hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản