Tin mới

Kiên Giang: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba

(Mặt trận) -Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Các đại biểu thống nhất cao danh sách các đại biểu đủ tiêu chuẩn. 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 12 điểm lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, với tổng số cử tri đến dự là 817/1.055 cử tri được mời, bình quân 68 người/điểm. Kết quả biểu quyết của cử tri nơi cư trú đối với 12 ứng cử viên đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Đến nay, MTTQ các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức xong hội nghị cử tri nơi cư trú cho 138 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh có 127 điểm lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với tổng số cử tri đến dự 9.784/13.757 cử tri được mời. Kết quả 139 người ứng cử, tự ứng cử đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người, với danh sách cụ thể kèm theo. Trong đó, số lượng đại biểu dân tộc thiểu số là 4 đại biểu, chiếm tỷ lệ 36,36%; đại biểu nữ là 6 đại biểu chiếm tỷ lệ 54,55%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 3 đại biểu, chiếm tỷ lệ 27,27%; đại biểu tái cử là 2 đại biểu chiếm tỷ lệ 18,18%.

Hội nghị cũng đã thống nhất 100% lập danh sách những người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 103 người với danh sách cụ thể kèm theo. Trong đó, đại biểu nữ là 43 đại biểu, chiếm tỷ lệ 41,75%; số lượng đại biểu dân tộc thiểu số là 12 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,65%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 40 đại biểu, chiếm tỷ lệ 38,83%; ngoài Đảng là 12 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,65%; đ`ại biểu tái cử là 24 đại biểu, chiếm tỷ lệ 23,30%.

QUỐC TRUNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản