Tin mới

Kon Plông(Kon Tum): Hiệu quả từ mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), từ ngày 2/2/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Đồng chí Y Thị - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (ngoài cùng bên trái) cùng với nhân dân thôn Kon Plông, xã Hiếu.

Người được giao trọng trách Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông là đồng chí Y Thị. Sau khi đảm đương cùng lúc 2 chức danh, đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với vai trò là Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Y Thị tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền; thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (trong đó, thực hiện tốt công tác dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án, như thủy điện Nước Long, đường dây 500kV Dốc Sỏi, thủy điện Bo Ko 2…). Đồng thời, thẩm định chương trình công tác của các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể; thẩm định nội dung đại hội của các ngành: Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm giai đoạn 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, Hội Khuyến học huyện... Hàng năm, tham mưu cấp ủy tổ chức tốt hoạt động “Bánh chưng xanh” nhân dịp Tết Nguyên đán; triển khai hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”.

Đối với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí đã chỉ đạo khối Mặt trận, đoàn thể phối hợp tốt với các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng tuần, đồng chí đều tổ chức giao ban khối để truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, qua đó cùng bàn bạc thống nhất, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng có hướng chỉ đạo cụ thể, sát đúng. Đồng chí đã chỉ đạo khối Mặt trận và các đoàn thể thay đổi lề lối làm việc, tác phong làm việc, nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời tăng cường củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể cơ sở đi vào hoạt động có hiệu quả.

Qua thời gian đảm đương 2 chức danh, đồng chí Y Thị nhận xét, mô hình này xây dựng được bộ máy tinh gọn nhưng đủ mạnh, khắc phục được sự cồng kềnh, chồng chéo, hành chính hóa, giảm được các cuộc họp… Thực hiện đồng thời hai chức danh thì việc tiếp nhận và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên truyền vận động quần chúng thuận lợi hơn, kịp thời hơn và triển khai các hoạt động của MTTQ, các đoàn thể sát sao hơn, thường xuyên hơn. Một đồng chí đứng đầu 2 cơ quan có lợi thế là nắm được đầu mối công việc, chia sẻ, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm một cách hợp lý, từ đó triển khai kịp thời có hiệu quả các công việc được giao.

Đánh giá việc thực hiện mô hình này, đồng chí Bùi Đoàn Khương - Phó Bí thư Huyện ủy Kon Plông cho biết: Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, ngoài việc giảm bớt nhân sự, thì Ban Dân vận Huyện ủy vừa là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo công tác dân vận, lại vừa tổ chức triển khai trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể của cấp mình. Do vậy, việc tiếp nhận và triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng sẽ thuận lợi, kịp thời. Mặt khác, việc nắm bắt các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể sẽ chủ động, sát sao và thường xuyên, từ đó sẽ tham mưu cho cấp ủy về hoạt động của khối Mặt trận, đoàn thể hiệu quả hơn. Có thể nói, việc triển khai mô hình này là một chủ trương đúng đắn của Đảng, phù hợp với thực tiễn, không chỉ giúp giảm đầu mối, giảm con người, tiết kiệm cho ngân sách, mà còn tạo được bước đột phá trong việc sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Y Thị cho biết, sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cả 2 cương vị đảm trách. Đặc biệt, đồng chí sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán làm chỗ dựa cho tổ chức và trong các phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa thường trực cấp ủy và UBND các cấp với nhân dân, đảm bảo ít nhất 1 buổi/1 quý; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ 1 lần/1 quý giữa cấp uỷ đảng với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của Mặt trận, các đoàn thể; bảo đảm cho MTTQ, các đoàn thể làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, qua đó góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.  

Nguyên Hà

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản