Tin mới

Kon Tum: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đắk Glei lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 25/6, tại Hội trường UBND huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Glei đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Trung Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện và 168 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn của huyện.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Glei lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội

Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân trong huyện vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng huyện Đăk Glei ổn định, phát triển. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; khối ĐĐTDT không ngừng được củng cố và mở rộng. MTTQ Việt Nam huyện luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ; chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, đa số người dân ý thức được vai trò chủ thể của mình; đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo được hơn 260 triệu đồng. Ngoài số tiền kêu gọi đóng góp trên địa bàn huyện, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã nhận được nhiều quà tặng và tiền hỗ trợ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh. Về triển khai thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Đến nay, đã xây dựng được 47 mô hình cấp huyện, với tổng kinh phí hơn 4.489 triệu đồng. Xây dựng và củng cố 109 tổ hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. CVĐ đã đạt được một số kết quả; có 1.676 hộ DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đạt 66,5% so với hộ DTTS nghèo, cận nghèo; có 1.263 hộ DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đạt 50% so với hộ DTTS nghèo, cận nghèo; có 1.194 hộ DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đạt 47,3% so với hộ DTTS nghèo, cận nghèo; có 58 hộ DTTS nghèo, cận nghèo tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, đạt 14,6% so với hộ nghèo, cận nghèo trong toàn huyện. Công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai đã đươc coi trọng đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra lời kêu gọi toàn thể nhân dân, đồng bào cùng chung sức chống dịch, đã tiếp nhận được 2.291.773.000 đồng và 10.876 suất quà hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, với tổng cộng trên 5 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho người bị mắc Covid-19, người bị cách ly, bị khoanh vùng và những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và đồng chí Thái Văn Tưởng - Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận của huyện trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, mở rộng khối ĐĐKTDT. Đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện trong nhiệm kỳ tới tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của địa phương, tích cực thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, hưởng ứng tham gia các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Xây dựng và mở rộng khối ĐĐKTDT, trong đó chú trọng phát huy vai trò của người uy tín trong từng địa bàn khu dân cư, trong từng tôn giáo, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối ĐĐKTDT trong huyện, góp phần xây dựng huyện Đăk Glei ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; đặc biệt là CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền, vận động Nhân dân xoá bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện xây dựng các mô hình tự quản, mô hình sản xuất ở địa phương phù hợp với thực tiễn, đảm bảo thiết thực, hỗ trợ trực tiếp, cải thiện đời sống Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững; tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động của Mặt trận, hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, vai trò, vị trí, chức năng của MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Plong Phan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử 23 vị đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024./.

               Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản