Tin mới

Kon Tum: Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) -Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn số 93/HD-MTTQ-BTT, ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Từ ngày 16/5/2024 đến ngày 25/6/2024, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn  tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy được tỉnh chọn làm huyện điểm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm. Đại hội đã diễn ra dân chủ, đánh giá được vai trò của Mặt trận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam các huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các hoạt động của Mặt trận cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đại hội cấp huyện diễn ra đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội; công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình.

Đại hội MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh đã hiệp thương cử từ 50-55 uỷ viên tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam khoá mới, bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng. Sau đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện khoá mới đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử ra các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam khoá mới. 

Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2024-2029 có từ 3-5 vị, gồm 1 Chủ tịch, 1-2 Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Thường trực. Có 10/10 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp huyện là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thành uỷ đồng thời là Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Thành uỷ.

Sau đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trong việc xây dựng quy chế và Chương trình hành động của Ủy ban và Ban Thường trực; chỉ đạo MTTQ Việt Nam cấp huyện cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm để triển khai thực hiện; xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Kon Tum đã và đang tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra trong tháng 8. Hiện nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2024 tại Hội trường Ngọc Linh thành phố Kon Tum, với sự tham dự của 276 đại biểu chính thức./.

               Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản