Kon Tum: Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Chiều 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, toàn tỉnh xây dựng mới 435 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, huy động trên 48 tỷ đồng để hỗ trợ trên 5.900 hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS làm ăn kinh tế; bà con từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Công tác chăm lo cho người nghèo, các đối tượng khó khăn được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về trình độ, kỹ năng của một số cán bộ và công tác phối hợp giữa Mặt trận với các ban, ngành, đoàn thể; thiếu nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo…

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin những nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, biểu dương những thành tích của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và và các tổ chức thành viên cần sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản