Tin mới

Kon Tum: Phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo và bồi dưỡng kiến thức tôn giáo đợt I năm 2022

(Mặt trận) -Trong hai ngày 09-10/6, tại Khách sạn An Thái, thành phố Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo và bồi dưỡng kiến thức tôn giáo đợt I năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; cốt cán phong trào và các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tham dự hội nghị, có đồng chí Bùi Duy Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 120 đại biểu là cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp; cốt cán phong trào và chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình nội dung quán triệt gồm: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; Quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Một số nội dung, phương pháp công tác vận động tín đồ tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phổ biển, quán triệt triển khai các nội dung Cuộc vận dộng “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Qua hội nghị này, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp; lực lượng cốt cán phong trào và các chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp thu được những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, nhận thức sâu sắc về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; hiểu rõ hơn về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với tôn giáo trong tình hình hiện nay; từ đó vận động đồng bào có đạo tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hiểu biết thêm về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động về “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tìm cách chống phá cách mạng; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu mạnh./.

                                                                                                  Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản