Tin mới

Kon Tum: Rội ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Kon Plông

(Mặt trận) -Tối 13/11, Ban công tác Mặt trận thôn Kon Plông (xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tiết mục văn nghệ thôn Kon Plông chào mừng ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân trong thôn Kon Plông đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019), đồng thời tổng kết thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 trên địa bàn thôn.

Trong năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có tác động sâu rộng làm thay đổi từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong thôn Kon Plông, đã khơi dậy tinh thần mạnh mẽ tình đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đến nay, đời sống của người dân thôn Kon Plông đang từng bước được nâng lên rỏ rệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Toàn thôn hiện có trên 90% số hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại, 100% số trẻ em trong độ tuổi đã đến trường, 100% trẻ em và bà mẹ mang thai được tiêm chủng và khám chữa bệnh, 100% người dân được tham gia bảo hiểm y tế, 84 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó 69 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền trở lên.

Phát huy tinh thần của ngày hội, năm 2020 bà con nhân dân thôn Kon Plông, phấn đâuí tích cực xây dựng từ 1-2 mô hình sản xuất giỏi, 100% số hộ gia đình chăn nuôi giỏi ngay trên địa bàn thôn, đồng thời tiếp tục thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chăm lo lợi ích thiết thực và chính đáng của các hộ dân trong thôn.

Minh Khang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản