Kon Tum: Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

(Mặt trận) -Hoà chung với khí thi đua sôi nỗi chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020); ngày 16/11 tại Hội Trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Tọa đàm gặp mặt kỷ niệm 90 Ngày thành lập Mặt trận DTTN Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Lâm Đồng: Huy động gần 5,9 tỷ đồng vào Quỹ Xóa nghèo năm 2023

Quảng Ninh: Các chương trình mục tiêu quốc gia đều hướng tới hạnh phúc của người dân

MTTQ TP Từ Sơn hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Quang cảnh buổi tọa đàm 

Đến dự Toạ đàm có các đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua cá thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể tỉnh; đại diện các lực lượng vũ trang tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Sau lời phát biểu Toạ đàm Kỷ niệm của đồng chí Nguyễn Trung Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đại biểu đã nghe đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ôn lịch sử truyền thống của MTDT Thống nhất Việt Nam và tóm tắt về sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam tỉnh; đã nêu bật những thành tựu mà nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được chính là nhờ có sự đóng góp to lớn của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh và sự điều hành của chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua những khó khăn thách thức, ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới của tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Hòa cùng chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc trước đây, MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum ngày nay, sớm được tổ chức và không ngừng củng cố, phát triển. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tại buổi Toạ đàm các đại biểu đã phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng và sự nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước và MTTQ Việt Nam; đồng thời đề xuất kiến nghị với Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam về các giải pháp nhằm tăng cường mở rộng và vun đắp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng quê hương tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và tiến bộ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt được trong 90 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Dù trong hoàn cảnh nào, MTTQ Việt Nam tỉnh cũng cần luôn phát huy vai trò đoàn kết tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đội ngũ làm công tác Mặt trận có phẩm chất, năng lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong việc tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tuỵ với sự nghiệp cách mạng của Đảng; vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng; để việc tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có kết quả hơn lên một tầm cao mới và chiều sâu mới, mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt giữa lý luận và thực tiễn, năng lực công tác, trau dồi đạo đức phẩm chất cách mạng; đặc biệt luôn nêu cao ý thức tổ chức, đoàn kết, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng vững chắc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đã đề ra./.

                                   Nguyễn Đăng Bình
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản