Tin mới

Kon Tum:Sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019

(Mặt trận) -Ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại tỉnh Kon Tum, Ban Thường Uỷ ban MTTQ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực và Trưởng, Phó các, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn cùng các đại biểu đại diện khu dân cư trong toàn tỉnh về dự hội nghị.

Qua 1 năm qua triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện, với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, được các cấp chính quyền phối hợp tạo điều kiện, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành liên quan phối hợp đồng bộ, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, đã đem lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, tạo nên sự đồng thuận xã hội cao và sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân. Kết quả qua 1 năm thực hiện CVĐ trong năm qua, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc; toàn tỉnh đã huy động được 53.742 người tham gia ra quân xây dựng nông thôn mới; huy động Nhân dân đóng góp được 307,4 triệu đồng để xây dựng các công trình; thực hiện bê tông hóa 15,72 km đường giao thông nông thôn; mở rộng đường, vét rãnh thoát nước đường giao thông nông thôn 419,04 km; chỉnh trang, san gạt mặt bằng 36,4 km đường; phát dọn 94,4 km kênh mương thủy lợi..., duy trì mức tăng trưởng về kinh tế, đời sống của Nhân dân ngày càng ổn định, từng bước nâng lên về mọi mặt, hộ nghèo năm 2019 còn 18.858 hộ (giảm 5.305 hộ so với năm 2018), tỷ lệ 13,62%. Trên địa bàn tỉnh đã thu hút 181 tổ hợp tác, thu hút được1.897 thành viên và người lao động tham gia; có 111 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác với 9.013 thành viên và người lao động. Đến nay toàn tỉnh đã có 19 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; 06 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 31 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; bình quân đạt 12,23 tiêu chí trên xã, tăng 0,82 tiêu chí/xã so với năm 2018. Dự kiến đến cuối năm có thêm 3 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nong thôn mới là 22 xã, đạt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra.

“Quỹ Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, phân bổ tổng số tiền 26,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới được 315 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 11.286 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 14 căn nhà với tổng kinh phí 57 triệu đồng, hỗ trợ 88 hộ nghèo phát triển sản xuất với tiền 654.000.000 đồng; hỗ trợ 1.471 lượt người khám chữa bệnh với tiền 402.550.000 đòng; hỗ trợ 13 lượt học sinh học tập với tiền 12.6 triệu đòng; trao tặng 30.571 suất quà nhân dịp lễ, tết với tiền 12.066 tỷ đồng; phối hợp tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh 200.000 chiếc cho các hộ gia đình nghèo ăn tết với tiền 5,6 tỷ đồng.

Về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: tính đến hết ngày18/11/2019 có 874/874 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đạt 100%; trong đó có 820/784 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, đạt tỷ lệ 93,82%; có 54/874 khu dân cư không tổ chức phần hội mà chỉ tổ chức phần lễ. Toàn tỉnh có 109.263 tham dự ngày ngày hội; có 199 công trình chào mừng 89 năm Ngày thành thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, xây mới 174 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 7 căn và tổ chức trao tặng 30 căn nhà đại đoàn kết trong dịp Ngày hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được trong triển khai thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh  trong năm 2019. Đồng chí nêu rõ: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện có hiệu quả CVĐ. Những kết quả đạt được của CVĐ, khẳng định chúng ta đã khơi dậy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó khẳng định rõ vai trò, vị trí, chức năng của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhất là ở khu dân cư. Thông qua hội nghị này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng của CVĐ. Từ những kinh nghiệm thực tế của các khu dân cư cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, phải phát huy, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, thông qua sức mạnh này để chăm lo đời sống cho các tầng lớp Nhân dân.

Để thực hiện tốt CVĐ trong những năm tiếp theo; đồng chí đề nghị: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực thi đua lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả CVĐ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hằng năm với các hoạt động cụ thể, thiết thực; tuyên truyền về truyền thống của MTTQ Việt Nam và ý nghĩa của Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2019 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi, huyện Kon Rẫy; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum và huyện Tu Mơ Rông; tặng Cờ luân lưu đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 1 thực hiện Cuộc vận động cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tu Mơ Rông và Cụm thi đua số 2 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy; trao Bằng khen cho 35 tập thể và 56 cá nhân làm công tác MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác Mặt trận năm 2019./.

        Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản