Tin mới

Ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

(Mặt trận) - Chiều 16/2, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

3.827 hộ nghèo Điện Biên hoàn thành nhà đại đoàn kết

Quang cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, hai cơ quan đã đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 trên các mặt như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng pháp luật và tuyên truyền, vận động Nhân dân; kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động đối ngoại Nhân dân;…

Theo đó, hai bên thống nhất đánh giá, trong 5 năm qua, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế đã ký kết, trong đó có nhiều hoạt động mới được phối hợp triển khai đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, công tác cứu trợ, công tác an sinh xã hội… 

Việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri, của Mặt trận có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn theo hướng chuyển dần từ “giải trình, giải thích” sang “giải quyết”, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tạo niềm tin của các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh nhìn nhận công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ, thường xuyên hơn. Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh luôn đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, đồng hành không chỉ đối với tổ chức Mặt trận mà còn các tổ chức chính trị - xã hội.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã đồng hành rất thiết thực, trách nhiệm trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

Về phía Mặt trận sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất là xây dựng hệ thống tương tác giữa người dân và chính quyền; triển khai kỹ hơn nội dung liên quan đến giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cải cách hành chính;…

 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo sự ổn định, đồng thuận trong Nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận và cảm ơn những cố gắng, nỗ lực đóng góp của Mặt trận các cấp trong tỉnh trong việc thực hiện quy chế.

Phân tích bối cảnh, tình hình trong thời gian tới, đặc biệt là sự tác động của nhiều yếu tố khách quan chưa lường trước hết được, như đại dịch Covid -19, trong khi yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đòi hỏi quá trình thực hiện phải luôn có điều chỉnh, phương pháp, cách thức thực hiện hiệu quả.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh hai bên cần tập trung để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế qua đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021; đồng thời cần tiếp tục phối hợp chặt chặt hơn trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, phân loại các phản ánh, kiến nghị của người dân và cử tri. 

Đối với nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung thống nhất cách tiếp cận là cần xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu thông suốt cả chiều ngang và chiều dọc, hướng đến mục tiêu là xử lý một cách tối đa và trả lời cụ thể các phản ánh, kiến nghị của người dân, cử tri; đồng thời đây cũng là kênh để nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt xem xét lựa chọn một số lĩnh vực hoặc nơi có dư luận để tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện lối sống, đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; đồng thời tiếp tục sàng lọc, lựa chọn nội dung để góp ý tham gia xây dựng văn bản, nhất là những văn bản có tác động, ảnh hưởng đến người dân; tham gia công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác tuyên truyền tiếp tục đi vào chiều sâu hơn nữa… 

“Cần phải đổi mới cách làm để Quy chế tiếp tục được thực hiện tốt hơn, có chất lượng hơn, ý nghĩa hơn và có đóng góp nhiều hơn vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022 - 2026”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: Thành Duy 

Trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì trách nhiệm chung trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. 

Theo đó, công tác phối hợp được thực hiện trên các mặt công tác của hai bên nhằm mục tiêu xây dựng và bảo vệ chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản