Tin mới

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

(Mặt trận) - Sáng 17/2, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến lễ ký kết. 

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.

Chủ động, kịp thời để cùng triển khai công việc

Tóm tắt dự thảo Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan giai đoạn 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, dự thảo Quy chế gồm 3 chương, 26 điều. Nội dung phối hợp công tác cụ thể gồm: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và bầu Hội thẩm nhân dân; tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật, pháp lệnh - phản biện xã hội - phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND thành phố; tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân…

Nguyên tắc phối hợp bảo đảm tính thống nhất, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành ủy và theo quy chế. Bốn cơ quan chủ động, kịp thời để cùng triển khai thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

Trên cơ sở thống nhất cao các nội dung của dự thảo, đại diện bốn cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Kết quả chung là sự an dân, vì dân để phát triển

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự chủ động của Thường trực HĐND thành phố cùng các cơ quan trong việc đề xuất, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp, đồng thời khẳng định việc ký, ban hành quy chế phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của bốn cơ quan, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa công việc chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của thành phố.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật năm 2021, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở nước ta và Thủ đô, gây thiệt hại lớn đến tất cả lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Song với tinh thần quyết tâm cao, ngay từ những ngày đầu, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt để cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô chung sức, đồng lòng, vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; bước đầu triển khai có hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và phòng, chống dịch hiệu quả, từng bước chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần đó, việc bốn cơ quan đại diện cho cử tri, cho các cơ quan hành pháp của Thủ đô tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để từng cơ quan chủ động, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng các cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và bảo đảm đời sống, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện quy chế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII  để báo cáo nội dung theo đúng thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo bộ phận tham mưu chủ động tham mưu, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt đối với việc chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND thành phố, coi đây là thước đo đánh giá chỉ số “phối hợp nội bộ” của các cơ quan hành chính của thành phố, tạo sự lan tỏa để các sở, ban, ngành thành phố và các quận, huyện, thị xã cùng học tập, làm theo.

“Trong công tác phối hợp, các cơ quan cần gắn với việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng làm việc theo tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm), tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và hiệu lực hiệu quả. Phát huy cao độ quyền làm chủ của người dân; không chỉ mối quan hệ của bốn cơ quan mà là mối quan hệ giữa dân với chính quyền, tạo ra cơ chế, môi trường thuận lợi để phát triển nhằm chăm lo cho người dân tốt hơn”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, thông qua việc phối hợp, bốn cơ quan nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân từ việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị sau tiếp xúc cử tri… bảo đảm ý kiến của người dân được tiếp thu và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung trên để người dân nắm được chủ trương, cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước… qua đó góp phần thu hút sự tham gia của người dân vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân.

Bốn cơ quan cũng cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các quy chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã rà soát quy chế phối hợp cấp mình để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy chế đã ký kết của bốn cơ quan cấp thành phố. Qua đó, tạo sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, không chồng lấn, không bỏ sót nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, kết quả chung là sự an dân, vì dân để phát triển.

Thay mặt bốn cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã tiếp thu toàn bộ các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng thời khẳng định, thời gian tới sẽ cùng nhau phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố xác định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản