Tin mới

Lai Châu: Hội nghị lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Ngày 22/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và một số sở, ngành; các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung phối hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng tính thực chất, hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp đã kết hợp giữa việc tuyên truyền, vận động Nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo. Công tác phối hợp chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội được triển khai tích cực. Việc phối hợp triển khai công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả.

Vai trò chủ trì, phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên được tăng cường, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức bộ máy, cán bộ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên; nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả đó góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp Quốc hội và thông báo ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và ngoại giao Nhân dân.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm lắng nghe, đề đạt nguyện vọng của Nhân dân về: chế độ phụ cấp cho các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi cấp huyện, thành phố; cấp thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà ở cho người nghèo…

Tại hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản