Lai Châu: Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Sáng ngày 23/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố… 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngày 01/8/2003, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lấy Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Qua 20 năm triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp đã cùng với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đã có trên 10.000 “Nhà đại đoàn kết”; trên 1.000 công trình an sinh xã hội và trên 100 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Cứu trợ” được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức xây dựng 197 mô hình điểm.

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để cụ thể hóa và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; qua đó vận động Nhân dân hiến trên 1.408.242 m2 đất, 96.337 ngày công lao động làm đường giao thông. Các hộ gia đình ở khu dân cư động viên nhau chung tay xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Tính đến nay, toàn tỉnh có 89.350 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 85,6%, 712 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 74,4% và 06 phường, thị trấn đạt danh hiệu "Phường, thị trấn văn minh đô thị"...

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận tập trung vào các nội dung: Công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới gắn với tổ chức Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, sự đóng góp quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp vào việc tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm qua.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW, ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động...

 Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản