Lâm Bình (Tuyên Quang): MTTQ xã Xuân Lập tích cực thực hiện Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gắn với việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập đã triển khai thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo có nhà ở vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

 Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập (Lâm Bình) vận động nhân dân thôn Nà Co tham gia giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Vanh làm móng nền nhà

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Vanh ở thôn Nà Co, xã Xuân Lập là một trong những hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn, đơn thân nuôi con, có nhu cầu làm nhà ở mới. Nhận thấy sự khó khăn của gia đình chị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Xuân Lập rà soát, lập danh sách đề xuất hỗ trợ gia đình chị Vanh theo Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mức hỗ trợ 50 triệu đồng.  Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn Nà Co huy động trên 28 ngày công lao động giúp gia đình chị đổ móng và nền nhà.

Những hành động ý nghĩa đó sẽ giúp chị Vanh vơi bớt khó khăn, có căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.

                                                                     Uỷ ban MTTQ xã Xuân Lập 

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản