Lâm Đồng: Giao ban công tác dân vận khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

(Mặt trận) - Ngày 30/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng quý I, năm 2023. Ông Lê Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.

Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Quang cảnh Hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời phân tích, đánh giá những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đề xuất các kiến nghị và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó đóng tích cực vào thành tích chung của tỉnh; phối hợp tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I/2023. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới,  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng,  tiếp tục cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong như sau:

Tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; về tình hình dịch bệnh, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đối với bản thân, gia đình, xã hội.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng cần phối hợp tham mưu  cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đoàn thể; tiến hành giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Thường xuyên đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản