Tin mới

Lâm Đồng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016-2021

(Mặt trận) -Giai đoạn 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ do quy chế phối hợp công tác đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh hàng năm.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

 Lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ký kết chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2022 - 2026

5 năm qua, hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị chung giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của từng bên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; mở rộng phát huy dân chủ của Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu về quản lý Nhà nước trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu với nhiều mô hình tự quản hoạt động hiệu quả trong cộng đồng. 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.012 mô hình tự quản trên các lĩnh vực: “Phát triển kinh tế”, “Giúp nhau vươn lên thoát nghèo”; “Xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, chăm sóc sức khỏe, đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện”; “Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”; “Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm”; “Giám sát và phản biện xã hội”; “Xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh”… Nhân dân tham gia đóng góp trên 1.500 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất… để tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, hội trường thôn, nhà văn hóa và nhiều công trình phục vụ dân sinh. 

Nhân dân tích cực, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, cụ thể: phát triển được 419 hợp tác xã, 374 tổ hợp tác và 165 chuỗi liên kết để hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng và công nhận 129 khu dân cư kiểu mẫu và 478 khu dân cư tiêu biểu. Đến nay, toàn tỉnh có 139/142 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 1321/1376 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; khu dân cư văn hóa đạt 95%; có 27/31 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 101/111 xã và huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đã huy động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp được trên 28 tỷ đồng, kịp thời giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn 16,8 tỷ đồng do Nhân dân đóng “Quỹ ủng hộ Trường Sa”, tỉnh đã chuyển hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa xây dựng công trình nhà ở cho bộ đội trên đảo Sơn Ca và thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được lồng ghép với các phong trào thi đua, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, động viên thanh niên nhập ngũ, giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tập huấn công tác bầu cử; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tỷ lệ số dư và thời gian, tiến độ theo quy định...

Trong nhiệm vụ phối hợp về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng chính quyền, định kỳ, trước các kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý các dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; tham gia góp ý các dự thảo văn bản do các cơ quan chính quyền đề nghị. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ và UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân và trực tiếp tham gia góp ý các dự án luật, nhất là các lĩnh vực tác động sâu, rộng đến đời sống xã hội như: Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Trưng cầu dân ý; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND... 

Thực hiện Quy chế phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, vào ngày 15 hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân, ngày 25 hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân; tại các buổi tiếp công dân định kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cử đại diện tham dự để phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan tổ chức tiếp dân, tiến nhận, giải quyết đơn, thư và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Kết quả, từ năm 2016 đến năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì 52 buổi tiếp công dân định kỳ, với 475 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 1.760/1.760 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan của chính quyền để triển khai công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Cục Thuế tỉnh về tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế; Quy chế phối hợp với Ban ATGT tỉnh về vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự An toàn giao thông”; Quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh; Quy chế phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh các chương trình, kế hoạch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Y tế, Ngân hàng nhà nước tỉnh… HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong hoạt động giám sát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và vận động Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng... góp phần nâng cao hiệu quả Quy chế phối hợp công tác theo Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 30/3/2015 giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bên trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

NGUYỆT THU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản