Tin mới

Lâm Đồng: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) - Chiều 2/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Tuyền – Phó Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Quang cảnh Hội nghị 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tác động khó khăn của đại dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tác động tiêu cực của thời tiết…, nhưng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đồng thuận - Phát triển”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vượt qua những khó khăn trên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Công tác MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở. Trong thực hiện các nhiệm vụ đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân trong triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. MTTQ các cấp đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đối với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là 2 Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đến nay 100% thôn, tổ dân phố (khu dân cư) đạt ít nhất 1 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả. Hàng năm, mỗi huyện, thành phố xây dựng và tổ chức công nhận từ 20 - 25% “Khu dân cư tiêu biểu”, giới thiệu từ 2 - 5 khu dân cư đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” để biểu dương, nhân rộng, đạt và vượt 23%...
Khen thưởng tại Hội nghị 
Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò, đặc biệt là trong tham gia tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoạt động giám sát đã từng bước đi vào nề nếp, từ năm 2019 đến nay, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 10 cuộc giám sát với các nội dung như: Giám sát việc thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật có liên quan đến ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt, y tế và sản xuất nông nghiệp; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Giám sát về việc phát triển nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp tác động đến cảnh quan, môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện …Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức được 12 cuộc giám sát; MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức 181 cuộc giám sát và các xã, phường, thị trấn tổ chức 521 cuộc giám sát.
Phát biểu tai hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng - Trần Đình Văn ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả đạt được trong thời gian qua của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh. Đồng thời đề nghị Mặt trận phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên, của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo. Trong những năm tới, đất nước và tỉnh ta tiếp tục thực hiện mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan toả, sát hợp với thực tế. MTTQ phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục vận động, phát huy vai trò của Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội….
 
Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về công tác vận động, tập hợp nguồn lực trong phòng chống dịch Covid-19; MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 10 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch vệnh Covid-19. Đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định, kết quả phiếu tín nhiệm cao đã thống nhất bầu 7 vị tiếp tục vào th
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản