Tin mới

Lâm Đồng: Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể ký kết giao ước thi đua 2021

(Mặt trận) -Chiều 28/4, Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua 2021. 

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo các đoàn thể tỉnh gồm Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, cùng đại diện  Ban Dân vận, Ban Thi đua khen thưởng và các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự. 

Năm 2021, với chủ đề “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, mỗi cơ quan, đơn vị phải nỗ lực phát động thi đua sâu rộng trong đơn vị, tổ chức mình. 

Trong đó, trọng tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra.

Tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật, thực sự là gày hội của toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; tổ chức các diễn đàn đối thoại với Nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, về trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân.

Phấn đấu 100% tập thể cơ quan, chi bộ, công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt lao động tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận – Đoàn thể. Thường xuyên rà soát các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản