Lâm Đồng: Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với Ngân hàng Chính sách xã hội

(Mặt trận) -Ngày 8/6, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức chương trình ký kết phối hợp công tác. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Chương trình ký kết nhằm thực hiện tốt hơn công tác tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kêu gọi, vận động các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... nhằm góp phần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tín dụng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, mở rộng vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Gửi tiết kiệm vào Ngân hàng chính sách xã hội để chung tay giảm nghèo”, thường xuyên bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại địa phương để giúp cho người nghèo, các đối tượng chính sách khác ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thông qua chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. 
Đẩy mạnh tuyên truyền ngày càng sâu rộng hơn, nhất là tuyên truyền các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo”. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Theo Báo Lâm Đồng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản