Tin mới

Lâm Đồng: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

(Mặt trận) -Ngày 14/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Vũ Việt Anh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương

Bắc Ninh có tân nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Dấu ấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách, tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025

Tham dự có ông Phạm Triều - Bí thư Đảng đoàn Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, bà Lê Thị Thêu - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 6.636 hộ nghèo (chiếm 1,94% số hộ toàn tỉnh), trong đó có 4.549 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 5,65% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh) và 11.601 hộ cận nghèo (chiếm 3,40% số hộ toàn tỉnh). Cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, không có điều kiện sản xuất, thiếu sinh kế bền vững; nhiều bệnh nhân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo… rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất ký kết và triển khai Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp.

Thông qua Chương trình phối hợp này nhằm tăng cường vận động, huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh về sinh kế, về nhà ở…, giúp đỡ trực tiếp, thiết thực, phù hợp để hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo và thoát nghèo nhanh, bền vững.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nội dung, hoạt động có tính lan tỏa, phát huy lợi thế của từng địa phương.

Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững phù hợp với từng thế mạnh của địa phương; tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả để hỗ trợ người nghèo có việc làm ổn định, thu nhập tốt, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về vận động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản