Tin mới

Lâm Đồng: Ký kết giao ước thi đua khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

(Mặt trận) -Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022. Hội Cựu chiến binh tỉnh - Khối trưởng Khối thi đua MTTQ - Đoàn thể tỉnh chủ trì hội nghị. 

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Để các phong trào thi đua năm 2022 được triển khai sâu rộng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. 

Với chủ đề thi đua “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Khối đề ra các nội dung cụ thể như: Mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong hệ thống tổ chức; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thi đua trong cán bộ, công chức, hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tuyên truyền, phát huy vai trò của Nhân dân; tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; phối hợp với Ban Chỉ đạo 502 tỉnh tổ chức các hoạt động về nguồn giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách...

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai phong trào thi đua và nội dung bản giao ước thi đua năm 2022. 

Trên cơ sở đó, 6 đơn vị bao gồm, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Tỉnh Đoàn đã thống nhất ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thi đua đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

N.Q

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản