Tin mới

Lâm Đồng: Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 11/3, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm (2016- 2021) thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tại huyện Đam Rông và Lâm Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng thăm, tặng quà người có công huyện Lạng Giang

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-8

 Lãnh đạo 3 cơ quan: HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026

Hội nghị dưới sự điều hành, chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. 

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí K’Mak - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. 

Qua 5 năm triển khai, hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị chung giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của từng bên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; mở rộng phát huy dân chủ của Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vai trò và uy tín của MTTQ, công tác quản lý điều hành của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước trong tình hình mới; tạo được niềm tin, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Các nội dung phối hợp theo Quy chế được các bên triển khai thống nhất, đồng bộ và đạt kết quả tốt. Thường xuyên tổ chức trao đổi và bàn bạc thống nhất các giải pháp, kế hoạch thực hiện.

Kết quả nổi bật, trọng tâm đó là đã phối hợp xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, công tác kiểm tra, giám sát và phản biện, góp ý xây dựng chính quyền…

Tại hội nghị, đại diện 3 cơ quan đã thẳng thắn nêu lên một số mặt còn hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Việc phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của MTTQ và các đoàn thể tuy có nhiều chuyển biến nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, việc xử lý, giải quyết chậm và chưa dứt điểm. Vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chưa có sự thống nhất cao giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình giải quyết đơn, thư theo quy định.

Phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát giữa các bên chưa thường xuyên; công tác phối hợp tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri đôi khi còn thiếu chặt chẽ; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của một số địa phương chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, chậm gửi báo cáo. 

Hoạt động xây dựng văn bản pháp luật và phản biện xã hội chất lượng và hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tham gia góp ý chưa thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

 Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật chưa thường xuyên và đồng bộ giữa MTTQ, các đoàn thể nhân dân và một số cơ quan, ban ngành liên quan. Việc sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình phối hợp công tác đôi lúc chưa thường xuyên và kịp thời theo Quy chế. 

Các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về những tồn tại trong hoạt động phối hợp 3 bên để khắc phục đó là: báo cáo UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh để thẩm tra còn nhiều hạn chế, chưa chuyển biến rõ nét, chưa kịp thời để phục vụ công tác thẩm tra. Việc xây dựng văn bản pháp luật của tỉnh phải gửi đến cho đủ 3 bên nghiên cứu, trong đó có Ủy ban MTTQ tỉnh.  

Tại hội nghị, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác 5 năm (2022 - 2026) với 11 nội dung trọng tâm nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của toàn dân và nội lực của địa phương để xây dựng và phát triển Lâm Đồng mạnh về kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh.  

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Hàng năm, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. 

Phối hợp tổ chức phát động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; công tác vận động các nguồn quỹ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các tầng lớp nhân dân. 

Phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

 Phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở các cấp và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.   

Phối hợp nâng cao chất lượng công tác góp ý xây dựng luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh. 

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức đối thoại, vận động, giải quyết dứt điểm các đơn, thư tồn đọng, kéo dài.  

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định. 

Phối hợp thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hàng năm; tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 -  2029 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.  

Thực hiện tốt chế độ trao đổi, cung cấp thông tin và mối quan hệ công tác giữa các bên, hàng năm luân phiên tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế.

 NGUYỆT THU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản