Tin mới

Làm xanh sạch môi trường: Không trông chờ, ỷ lại

(Mặt trận) -Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”, Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng. Không trông chờ ỷ lại, tại các khu dân cư, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thải qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra việc xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường. 

Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức của người dân, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”.

Qua tuyên truyền, vận động của Mặt trận người dân đã thấy rõ ý nghĩa, lợi ích của phong trào từ đó đồng thuận tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.

Không chỉ đả thông về nhận thức, Mặt trận còn tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia thi công xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh xử lý nước thải.

Tại các khu dân cư, Mặt trận cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của MTTQ các cấp, đến nay, tại 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc đăng ký thực hiện được 72km xây dựng rãnh thoát nước thải, đạt 100% chỉ tiêu đã cam kết với tỉnh.

Tương tự như Sông Lô, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” trên địa bàn huyện Tam Dương cũng được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, việc tuyên truyền đã được Mặt trận các cấp đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện tới cơ sở. Song song với đó Mặt trận các xã, thị trấn cũng tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư, đến từng hộ gia đình để người nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, từ đó, đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, Mặt trận các cấp cũng chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thi công đảm bảo kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả theo tiến độ đã đề ra.

Nhờ tích cực vận động, tuyên truyền, người dân đã hiểu được tính đúng đắn và hợp lòng dân của chủ trương, thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, chủ động tham gia, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2020, nhân dân trong huyện đã đóng góp được gần 14 tỷ đồng để xây dựng cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư. Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được 40,6 km cống, rãnh thoát nước thải.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định, đến nay phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo nhằm đạt tiến độ, chỉ tiêu, thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát động phong trào, vận động thì sự vào cuộc, đồng tình, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tại nhiều địa phương, người dân đã đã đồng tình ủng hộ bằng hiến đất, tiền, ngày công lao động với giá trị lớn, mang lại hiệu quả thiết thực, làm sạch môi trường đường làng, ngõ xóm, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Theo kết quả kiểm tra thực tế của Ủy ban MTTQ tỉnh và số liệu tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị, tính đến giữa tháng 8/2020 toàn tỉnh đã xây dựng được 480,8km cống, rãnh thoát nước (đạt 96,1% theo đăng ký 500km với tỉnh và 77,8% so với khối lượng ký giao ước thi đua của MTTQ các cấp).

Từ những kết quả tích cực đó, ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, trong thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước để góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Cùng với tuyên truyền, vận động, các huyện, thành phố đang tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải đã đăng ký.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản