Lạng Sơn: Giám sát việc thực hiện dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Hữu Lũng và Chi Lăng

(Mặt trận) -Ngày 21/6, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành giám sát việc thực hiện dự án 7 về nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Hữu Lũng và Chi Lăng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Hữu Lũng

Tham dự giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn; Hội Cựu chiến binh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Về phía huyện Hữu Lũng và Chi Lăng, làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo UBND, các phòng ban chuyên môn của huyện.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ban, ngành của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng, Chi Lăng đã chủ động tích cực ban hành kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Việc khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tại huyện Hữu Lũng, năm 2022, UBND huyện đã phân bổ 468 triệu đồng vốn ngân sách nhà nước cho phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc để triển khai dự án 7 “Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đồng thời,  UBND huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo đối với đơn vị được giao vốn, qua đó đã kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Năm 2023, UBND huyện thực hiện phân bổ 494 triệu đồng và một phần kinh phí từ năm 2022 chuyển sang cho phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc để triển khai dự án 7…

Tại huyện Chi Lăng, từ năm 2022 đến nay, UBND huyện đã phân bổ kinh phí 949 triệu đồng cho phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện để thực hiện dự án 7 “Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình”; hoàn thành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trong tháng 5/2023; tổ chức 9 lớp tập huấn nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp và cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trong cộng đồng; thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 20 xã, thị trấn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại cơ sở…

Tại các đơn vị được giám sát, các thành viên trong đoàn và đại diện UBND huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng đã trao đổi làm rõ các nội dung liên quan như điều chỉnh, bổ sung một số thông tin của báo cáo phục vụ đoàn giám sát; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; phân bổ vốn thực hiện các dự án; cách thức kiểm tra, phúc tra hộ nghèo; chỉ tiêu giảm nghèo giao hằng năm…

Kết luận buổi giám sát tại UBND huyện Hữu Lũng và Chi Lăng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá: Các cấp uỷ đảng, chính quyền hai huyện đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hết sức quyết liệt, trách nhiệm. Các kế hoạch về công tác giảm nghèo nói chung và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng được triển khai kịp thời.

Đồng chí đề nghị: UBND hai huyện cần tiếp tục tham mưu huyện uỷ thực hiện tốt các nội dung, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, ý nghĩa, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao tính chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Theo Báo Lạng Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản