Tin mới

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đối thoại cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

(Mặt trận) -Sáng 22-2-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp về “Công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện các công trình trọng điểm” tỉnh Bến Tre năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Chủ trì buổi đối thoại.

Chủ trì buổi đối thoại tại điểm cầu tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười. Tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh với trên 300 đại biểu là cán bộ làm công tác Mặt trận (MT) từ tỉnh đến cơ sở tại điểm cầu các huyện, thành phố.

Tại buổi đối thoại, đại biểu được nghe Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; thông tin liên quan đến 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Phó chủ tịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hải Hà báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện các công trình trọng điểm”, đại biểu tham dự đối thoại nêu kiến nghị liên quan đến các nội dung như: Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác MT; công tác tổ chức, cán bộ; chế độ chính sách; điều kiện hoạt động (kinh phí, trang thiết bị…) phương thức hoạt động; về lao động, việc làm; công tác phối hợp; về thực hiện công trình dự án cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào Cầu Rạch Miễu 2.

 Cán bộ Mặt trận phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan giải trình làm rõ một số nội dung và ghi nhận những ý kiến còn lại để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc phản ánh, kiến nghị về các bộ, ngành trung ương xem xét.

Với 10 ý kiến phát biểu, kiến nghị, phản ánh của cán bộ MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã, Ban Công tác MT ấp, khu phố, 6 ý kiến giải trình, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Ý kiến của đại biểu rất tâm huyết, sát thực tế, đã phản ánh đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh nhà trong thời gian qua, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt những khó khăn, vướng mắc cần được các cấp, các ngành xem xét giải quyết, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác MT trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ trân trọng ghi nhận, cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến phát biểu chân thành, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao của quý đại biểu. Qua đó, lãnh đạo tỉnh sẽ đề ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển đối ngoại của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau buổi đối thoại, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến phát biểu của các cán bộ MT, tổng hợp, phân nhóm và gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, đề nghị đôn đốc giải những kiến nghị chính đáng của cán bộ MT. Các ban đảng tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của đại biểu phát biểu tại buổi đối thoại theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm thật khẩn trương, kịp thời. Thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin hai chiều với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tổ chức và hoạt động của MT, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác MT tỉnh nhà ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của công tác MT để kiến nghị cụ thể đến các bộ, ngành trung ương có liên quan thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết một cách thấu đáu kịp thời. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách sát hợp với tình hình thực tế trong công tác MT về tổ chức, hoạt động, về thông tin phản ánh, về tiếp nhận ý kiến của người dân, về công tác tuyên truyền, vận động, về giám sát và phản biện xã hội… để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm công tác MT có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, mô hình mới để động viên, khích lệ, đồng thời nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả.

Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đang triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với quyết tâm, khát vọng rất cao, để thực hiện đạt, vượt các mục tiêu đặt ra trong năm 2022, cũng như những năm tiếp theo, vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo đồng thuận trong các phong trào nhằm góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Trước yêu cầu đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt NQ đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động. Hệ thống MTTQ và cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa với  cơ sở, với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình Nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ đến cấp ủy đảng, chính quyền nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tại buổi đối thoại, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bảng tượng trưng số tiền 200 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh cho mỗi tổ chức chính trị - xã hội đăng ký triển khai thực hiện các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững.

Theo Báo Đồng Khởi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản