Tin mới

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

(Mặt trận) -Sáng 13/11, thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh (Tam Dương) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chung vui cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Tam Dương.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

 Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh (Tam Dương).

Thôn Lê Lợi có 450 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thôn có nhiều mô hình kinh tế trang trại, dịch vụ, ngành nghề phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, thôn có hơn 300 hộ có mức kinh tế khá, giàu (đạt 70,2%); chỉ còn 14 hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, thôn Lê Lợi nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân vẽ 8 bức bích họa, trang trí cây cảnh dọc các tuyến đường bằng nguồn xã hội hóa, với tổng số tiền huy động gần 16 triệu đồng. Các gia đình tích cực làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân thôn Lê Lợi; đồng thời, mong muốn chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước khu dân cư.

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hoạt động giám sát, góp ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cán bộ, nhân dân đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp"; giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ những hộ còn khó khăn; phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; khu dân cư không còn tệ nạn xã hội, an ninh trật tự được bảo đảm, góp phần xây dựng khu dân cư đáng sống.

*Ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết tại Khu phố 1, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Bình Xuyên.

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh có 426 hộ, với 1.431 nhân khẩu, chủ yếu làm nghề kinh doanh, dịch vụ nhỏ. Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân Khu phố 1 luôn đoàn kết, gắn bó, năng động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của đất nước. Đồng thời chủ động đổi mới, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Năm 2022, toàn khu có gần 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 70% hộ khá, giàu, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả Khu phố 1 đạt được những năm qua, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các chi hội Khu phố 1 tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, các quy ước của khu dân cư.

Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hoạt động giám sát, góp ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng – xanh -sạch - đẹp”. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

*Sáng 13/11, đồng chí Lưu Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự Ngày hội Đại đoàn kết năm 2022 tại khu dân cư xóm Phú Thọ, thôn Đại Định, xã Cao Đại (Vĩnh Tường).

Xóm Phú Thọ có 159 hộ, 649 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Nhờ đó, đời sống của bà con nhân dân từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng, ước đạt 60 triệu đồng/người/năm. Năm 2022, hộ nghèo giảm còn 3 hộ, hộ cận nghèo giảm còn 3 hộ. Qua bình xét khu dân cư có 152 /159 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", tỷ lệ 95,5%.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, đồng chí Lưu Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà xóm Phú Thọ, thôn Đại Định đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị Huyện ủy Vĩnh Tường, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cao Đại tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hoạt động giám sát, góp ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã tặng quà cho 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn Đại Định.

P.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản