Tin mới

Lào Cai: 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 120 người ứng cử đại biểu HĐND

(Mặt trận) - Sáng 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quang cảnh hội nghị hiệp thương thỏa thuận, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Tại hội nghị hiệp thương lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đến hết ngày 11/3/2021, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức thực hiện các hội nghị giới thiệu người ứng cử theo quy định, giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đến ngày 14/3, các đơn vị đã nộp đầy đủ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày tờ trình về việc thỏa thuận để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về thành phần, cơ cấu người ứng cử.

Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cơ cấu thành phần bao gồm: nam 9 người, nữ 3 người; dân tộc thiểu số chiếm 33,3% và tuổi trẻ chiếm 25%.

Nhất trí danh sách sơ bộ 120 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI

Tại hội nghị hiệp thương lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã thống nhất phân bổ cho 24 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 193 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày tờ trình về dự kiến thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Hội nghị đã tiến hành thỏa thuận cơ cấu, thành phần người ứng cử.

Sau thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 120 người. Cơ cấu thành phần bao gồm: nam 66 người, nữ 54 người; dân tộc Kinh chiếm 46,66%; tái cử 22 người; tuổi trẻ chiếm 35,83%.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phổ biến, hướng dẫn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp trong công tác trước khi tiến hành hiệp thương lần thứ ba; tập trung triển khai kế hoạch bầu cử đảm bảo thời gian theo quy định, quy trình; triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về các ứng cử viên tại nơi công tác, cư trú.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị việc giới thiệu, chọn người ứng cử đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Bầu cử; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử các cấp…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản