Tin mới

Lào Cai: 9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Tới thời điểm này, 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Đại hội, cùng với đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội cũng đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đặc biệt, Đại hội MTTQ cấp huyện đã dân chủ hiệp thương bầu 531 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố khóa mới đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu và trình độ. Theo đánh giá, Đại hội MTTQ cấp huyện hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, dự kiến vào trung tuần tháng 7/2024.

 Quang cảnh Đại hội

Trước đó, ngày 24/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự đại hội có các đồng chí: Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng 168 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, MTTQ các cấp huyện Bảo Yên và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động đổi mới từ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với địa phương và có địa chỉ, khối lượng công việc cụ thể. Kết quả, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra đều đạt và vượt, trong đó 2/8 chỉ tiêu vượt từ 120% đến 155%; 6/8 chỉ tiêu đạt 100%.

Đồng chí Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã huy động xã hội hóa ủng hộ xây dựng nông thôn mới được nguồn lực 57 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại là đóng góp bằng hiện vật, hiến đất và ngày công. Nhờ nguồn lực này đã xây dựng được 1.746 nhà tiêu hợp vệ sinh; 2.500 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 165 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; xây dựng 4.073 hố rác thu gom rác thải; xây dựng hơn 45 km đường hoa nông thôn, gần 50 km đường điện thắp sáng làng quê...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên làm tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, triển khai phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trì phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm, triển khai vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đến các xã, thị trấn, qua đó huy động 8,21 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên còn có nhiều kết quả nổi bật trong các cuộc vận động, phong trào, tiêu biểu như cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”... Với tổ chức thành viên, tiêu biểu là phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của các cấp hội phụ nữ; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của các cấp hội nông dân; phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” của đoàn thanh niên các cấp... Ngoài ra, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế; tham gia tuyên truyền, vận động ủng hộ triển khai các chương trình cứu trợ, chương trình an sinh xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Bảo Yên chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội. 

Ngoài các phong trào, cuộc vận động cụ thể, MTTQ các cấp trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên, nguồn lực đã được dành để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 293 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, ủy ban MTTQ các cấp của huyện và các tổ chức thành viên còn vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 500 ngôi nhà “Đại đoàn kết”.

Ủy ban MTTQ huyện và tổ chức thành viên tích cực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo luật, bộ luật, các nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND các cấp; phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Bảo Yên tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức tốt các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động; không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững huyện Bảo Yên.

Đồng chí Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị MTTQ các cấp huyện Bảo Yên xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận…

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; góp ý đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 63 vị ủy viên; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch; cử 26 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản