Tin mới

Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận

(Mặt trận) -Sáng 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và hơn 80 cán bộ làm công tác mặt trận đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 28-30/6), các cán bộ làm công tác Mặt trận được giảng viên Trường Chính trị, MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt 7 chuyên đề: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; Công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới và hội nhập quốc tế; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Công tác thông tin tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam và một số kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội ở cơ sở; Công tác triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Một số vấn đề về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lớp tập huấn giúp các đại biểu cập nhật kịp thời các kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm, kĩ năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời nâng cao kĩ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội ở cơ sở để từ đó có cách tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Báo Lào Cai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản