Tin mới

Lào Cai: Đồng thuận để tổ chức thành công bầu cử

(Mặt trận) - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, Ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ, tích cực trình tự các bước theo hướng dẫn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền với mục tiêu trọng tâm là tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Một hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 

Chủ động, linh hoạt trong hoạt động tuyên truyền

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã để chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh xác định để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, công tác tuyên truyền về bầu cử phải đi trước một bước.

Quán triệt điều này, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có hệ thống ngành dọc các cấp như: Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến Binh, Liên đoàn Lao động… đã xây dựng kế hoạch để thống nhất chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử. Trong đó, yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của các tổ chức, đoàn thể cấp dưới tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Tập trung quán triệt những điểm cần lưu ý có liên quan đến bầu cử; Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Chị thị số 02-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu, cùng các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử…

Để phát huy hiệu quả, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt tuyên truyền, thông qua các cuộc họp trực tiếp, qua mạng internet và phối hợp với trưởng các thôn bản, tổ dân phố thông tin đến người dân về thời điểm thực hiện bầu cử. Hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm các tầng lớp nhân dân tiếp cận thông tin và nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ trong thực hiện quyền bầu cử; tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của thôn bản, tổ dân phố để cho ý kiến và biểu quyết tín nhiệm đối với các ứng cử viên tại các vòng hiệp thương.

Với vai trò, chức năng của mình, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan nội vụ cấp tỉnh (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử) cập nhật đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ cấp cơ sở và mọi công dân quan tâm có thể truy cập dễ dàng. Các cơ quan, đơn vị đều khuyến khích cán bộ, công chức và các cộng tác viên viết nhiều bài tuyên tuyền, nêu bật những thành tích, thành tựu hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; về các tấm gương đại biểu đã có nhiều đóng góp cho địa phương, đơn vị. Qua đó, khẳng định vai trò hoạt động của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Cùng với đó, các đài truyền thanh - truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện cũng tập trung đưa các tin, bài tuyên truyền ở các thời điểm quan trọng của bầu cử. Ban bầu cử cấp xã đã lập danh sách cử tri và thành lập các Tổ bầu cử tại thôn bản, tổ dân phố. Đồng thời, tuyên truyền để mọi công dân biết về quyền và trách nhiệm, thời gian thực hiện bầu cử; thông tin tới các gia đình có thành viên đi làm ăn xa trở về để thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định. Việc tuyên truyền thông qua khẩu hiệu, panô, áp phích, hoạt động của các đội thông tin lưu động được triển khai rộng khắp.

Hiệu ứng và kết quả

Đến thời điểm hiện tại, thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua kết quả các hội nghị cử tri ở nơi cư trú, có thể khẳng định, cử tri trên địa bàn rất quan tâm đến cuộc bầu cử. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bàn Thị Thanh Thảo cho biết: Các hội nghị cử tri nơi cư trú đều thu hút được đông đảo cử tri tham gia. Nhiều địa phương có số lượng cử tri đến dự hội nghị đạt tối đa; đặc biệt, các ứng cử viên đều được hội nghị cử tri biểu quyết với số phiếu rất cao.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm được những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND… Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Hiệu quả của công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử thời gian qua là minh chứng rõ nét cho thấy sự đổi mới cả về nội dung, hình thức, lẫn cách làm. Qua đó, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Từ kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao trong các cuộc bầu cử gần đây, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, tin tưởng rằng, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ thực sự diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; để cử tri lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản