Tin mới

Lào Cai: Hội nghị giao ban quý III/2023 với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Chiều 27/9, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2023 với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hải Phòng: Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

 Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai.

Trong quý III/2023, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trước những yêu cầu mới, tình hình mới, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực với đời sống của người dân, qua đó khơi dậy khát vọng, tinh thần yêu nước, sự cống hiến của người dân đối với sự phát triển của tỉnh.

MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh rà soát, bổ sung bộ tài liệu tuyên truyền dùng chung của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để công tác tuyên truyền đảm bảo có hiệu quả; tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mục tiêu của năm 2023).

Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND tỉnh và các tổ chức thành viên, công tác phối hợp giữa các đoàn thể với các cấp chính quyền được triển khai tương đối chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả thông qua các hoạt động cụ thể tại địa phương, cơ sở.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội chữ thập đỏ các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực cải cách hành chính, tham gia góp ý đối với việc hoạch định các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ công tác của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn một số hạn chế: Việc nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, chế độ thông tin, báo cáo có thời điểm chưa kịp thời, chưa đầy đủ; một số cơ quan xây dựng mô hình “dân vận khéo” chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Việc triển khai thực hiện chuyển đổi số của một số cơ quan chưa thực sự rõ nét.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban quý II/2023; phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn của tỉnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quý III/2023. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tốt vai trò cầu nối của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới về tuyên truyền, vận động trong tình hình mới và phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm khơi dậy khát vọng, tinh thần yêu nước, cống hiến của người dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai các hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội tại địa phương.

Cần tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt các yêu cầu của Nghị quyết số 29 ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Báo Lào Cai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản