Tin mới

Lào Cai: Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Mặt trận) -Ngày 5/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh hội nghị. 

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị còn có hơn 60 đại biểu là Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng Seo Vần phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự thống nhất và quyết tâm cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch để triển khai đạt kết quả cao, trong đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được triển khai kịp thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ các cấp. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. 

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực hiện hiệu quả hơn. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác phối hợp với UBND các cấp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhất trí bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay cho 3 đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá, góp ý vào các dự thảo báo cáo trình tại hội nghị, trong đó đặc biệt quan tâm đến báo cáo đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu cũng chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong công tác mặt trận tại cơ sở, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2023; các nội dung giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2023 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, tập trung hướng về cơ sở. 

Trong đó, cần làm cho hệ thống chính trị, toàn xã hội nhận thức đúng, sâu sắc về MTTQ trong tình hình mới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, hiệu quả, khơi dậy khát vọng cống hiến của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các bức xúc ở cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập trung hướng mạnh về cơ sở, gắn bó, gần gũi với Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân;...

 
 
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị.

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Trung ương MTTQ Việt Nam; 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản