Tin mới

Lào Cai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh

(Mặt trận) - Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Với vai trò của mình, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Lào Cai luôn làm tốt công tác tập hợp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để Đảng hiểu dân, dân tin và vững theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn chính là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần trò chuyện với người dân thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên 

Những năm qua, thông qua nhiều hình thức, biện pháp, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng và tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cụ thể như: Phối hợp mở chuyên mục đại đoàn kết, thực hiện nhiều tin, bài, ảnh về công tác đại đoàn kết trên phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử, bản tin của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua hội nghị tập huấn, chuyên đề, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, cuộc họp ở các khu dân cư, chi hội đoàn thể.

Trong những năm 2018 - 2021, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hơn 2.280 buổi tuyên truyền, thu hút gần 137.000 lượt người tham gia; phát hành 24.000 cuốn Bản tin công tác mặt trận; người dân cung cấp hơn 920 nguồn tin, trong đó 279 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá 198 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, bắt giữ 721 đối tượng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 56 loại mô hình tự quản, trong đó MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp duy trì 20 loại mô hình tại 656 khu dân cư, đồng thời phối hợp củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của 2.117 tổ an ninh nhân dân, 1.977 tổ liên gia tự quản. Thông qua các mô hình tự quản đã kịp thời thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe và tin theo lời kẻ xấu, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, người có uy tín, chức sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, phòng, chống các tệ nạn xã hội; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”… gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đơn cử, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đã vận động người dân xây dựng 141 mô hình “Thôn kiểu mẫu”, 126 mô hình “Thôn nông thôn mới”; ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại 24 xã.

Giai đoạn 2016 - 2020, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 63 tỷ đồng. Số tiền này dùng hỗ trợ xây dựng 778 nhà đại đoàn kết, giúp sửa chữa 709 nhà; giúp hàng nghìn hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế. MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức thành viên tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, tự do tín ngưỡng để kích động Nhân dân chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 22 hội nghị phản biện, 750 cuộc đối thoại về tình hình thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện Quy chế dân chủ…

Thông qua tuyên truyền, vận động, thời gian qua, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có thể khẳng định, giúp Đảng hiểu dân, dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng chính là góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản