Tin mới

Lào Cai: Quán triệt, học tập chuyên đề học và làm theo Bác trong hệ thống mặt trận các cấp

(Mặt trận) - Sáng 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong hệ thống mặt trận các cấp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 152 điểm cầu cấp xã, 8 điểm cầu cấp huyện/thị xã/thành phố với trên 2.400 đại biểu tham dự.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền tải các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn và một số giải pháp cơ bản đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 1/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng Seo Vần nhấn mạnh: Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban MTTQ các cấp cần phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nghiêm túc, tự giác thực hiện hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 1/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; trong đó, chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sau hội nghị, MTTQ các cấp rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, có đánh giá hằng năm về việc học và làm theo Bác. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ MTTQ. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Từ đó, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ các cấp, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp sức xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản