Tin mới

Lào Cai: Tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(Mặt trận) -Sáng 21/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dự hội nghị có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 cơ quan.

 Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt được nhiều kết quả, có sự thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy được thế mạnh của mỗi bên. Hai bên thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp trong công tác tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường cho người dân, xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai phối hợp với một số địa phương tổ chức hội nghị hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân và thành lập 3 mô hình khu dân cư tự quản về giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa. Hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng và ra mắt các mô hình bảo vệ môi trường tại cơ sở...

Thông qua hoạt động phối hợp, các bên đã khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt trong công tác tham mưu ban hành chủ trương, chính sách của tỉnh để quản lý tài nguyên môi trường cũng như việc tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng tại các địa phương đã nâng lên rõ rệt, góp phần làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, giám sát về công tác tác bảo vệ môi trường đã được 2 bên phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 81 cơ sở; đồng thời tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở vi phạm với tổng số tiền 820 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai ban hành 2 kế hoạch, quyết định thành lập 2 đoàn giám sát, trong đó có sự tham gia giám sát của lãnh đạo đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường, giám sát về thực hiện Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa” năm 2022 đối với 5 UBND cấp huyện, giám sát 10 UBND cấp xã, 12 công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh và công tác thu gom rác thải; 15 cửa hàng, siêu thị trên địa bàn các huyện, thành phố.

Hội nghị dành thời gian để các đại biểu trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong thời gian tới.

Năm 2023, hai bên tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường.

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện về công tác quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh các nội dung chương trình phối hợp về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026. Hướng dẫn MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)…

Thùy Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản