Tin mới

Lào Cai: Thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Vận động cứu trợ tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 4/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động cứu trợ tỉnh.

Hải Phòng: Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có đại diện các sở, ban, ngành là thành viên Ban Vận động cứu trợ tỉnh.

 Đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc họp.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định 194/QĐ-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Vận động cứu trợ tỉnh gồm có 14 thành viên là đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai.

Các thành viên Ban Vận động cứu trợ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đống góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Vận động cứu trợ tỉnh; Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Vận động cứu trợ tỉnh.

Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về một số nội dung trong dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Vận động cứu trợ tỉnh. Trong đó, thống nhất các đối tượng hỗ trợ, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các đối tượng khi bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố, mắc bệnh hiểm nghèo; việc thành lập tổ giúp việc cho Ban Vận động cứu trợ tỉnh; điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho một số cơ quan, đơn vị; giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả vận động cứu trợ của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Ban Vận động cứu trợ tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên để hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của ban; thành lập tổ giúp việc để triển khai hiệu quả các hoạt động của ban. Các thành viên Ban Vận động cứu trợ tỉnh cần bám sát Quy chế tổ chức và hoạt động của ban, phát huy vai trò, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Việc triển khai hỗ trợ cần đúng người, đúng nội dung và định mức hỗ trợ, thể hiện giá trị nhân văn, giúp các đối tượng bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố, mắc bệnh hiểm nghèo khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Báo Lào Cai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản