Tin mới

Lào Cai triển khai công tác bầu cử đúng thời hạn quy định

(Mặt trận) -Ngày 5/2, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu MTTQ TP Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kon Tum: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng Tháp: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Quang cảnh Hội nghị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã triển khai, quán triệt tới các đại biểu Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn xác định cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã hướng dẫn các đại biểu về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung... 

Theo đó, về việc xác định cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026 cần bảo đảm có ít nhất là 40% đại diện phụ nữ trong tổng số ứng cử viên chính thức; bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện các dân tộc thiểu số để phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai lưu ý, Ủy ban bầu cử các cấp cần quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khóa vừa qua chưa có người tham gia Hội đồng nhân dân; phấn đấu đạt không dưới 10% ứng cử viên là người ngoài Đảng; phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 15% đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)... 

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã triển khai Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn và một số nội dung khác về công tác bầu cử. Các đại biểu đều thống nhất đồng ý với các nội dung văn bản được triển khai tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố phải rà soát lại tất cả các phần việc bầu cử, triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử các cấp, UBND các huyện, thành phố cần có kế hoạch đảm bảo giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân, chuẩn bị đảm bảo kinh phí đầy đủ kịp thời trên tinh thần tiết kiệm, chú trọng công tác kiểm tra để có đánh giá từng giai đoạn của cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng cần có phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tổ chức, triển khai cuộc bầu cử.

Trước đó, ngày 8/1/2021 tại quyết định số 123/QĐ-TU, Tỉnh ủy Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh với 27 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong làm Trưởng ban chỉ đạo; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Xuân Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

UBND tỉnh Lào Cai cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường làm Chủ tịch Ủy ban. Ủy ban bầu cử có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong phạm vi toàn tỉnh Lào Cai, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Thu Hương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản