Tin mới

Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân

(Mặt trận) -Năm qua, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của tỉnh Phú Yên đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Bà Huỳnh Thị Son, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa tặng quà cho người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Những phần quà này, được MTTQ huyện vận động từ các nhà hảo tâm để chăm lo cho người dân, ổn định cuộc sống.

Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên - đơn vị chủ công triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

 

Khơi dậy sức mạnh nội lực trong mỗi người dân

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Với trách nhiệm đoàn kết, tập hợp, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trở thành một phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sâu sắc, đầy đủ hơn. Cuộc vận động có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy ước, hương ước, kỷ cương pháp luật được nâng lên.

 

Cụ thể, trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, đổi mới phương thức sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng, từng địa phương để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt và chế biến hải sản, phát triển các làng nghề truyền thống nhằm tạo sản phẩm có năng suất cao. Trong năm 2021, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động vào Quỹ Vì người nghèo gần 10 tỉ đồng; vận động các các nguồn quỹ xây dựng, sửa chữa 277 nhà Đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ có nhà bị sập do thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 6,597 tỉ đồng; vận động nhân dân nỗ lực thực hiện tiêu chí về nông thôn mới; hỗ trợ nhân dân giải quyết các bất hòa trong cộng đồng, xây dựng khu dân cư hòa thuận, đoàn kết... Đặc biệt, trong năm qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

 

Bà Đinh Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuy An nói: Trong năm 2021, Mặt trận các cấp của huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân đóng góp trên 3,5 tỉ đồng, 325 ngày công, hiến 975mđất, xây dựng được 3,1km đường bê tông giao thông nông thôn; thực hiện “Thắp sáng đường quê” 251 bóng đèn với chiều dài trên 12km; vận động nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ chăm lo cho người dân ổn định cuộc sống trong tình hình dịch bệnh… Có thể khẳng định rằng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Tuy An ngày càng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng của Mặt trận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, tiềm năng thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư.

 

Là một trong những địa phương thực hiện tốt cuộc vận động này gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa Huỳnh Thị Son cho hay: Từ thực tiễn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc phát huy vai trò chủ thể của người dân ở nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Tại Phú Hòa, đường vào các thôn xóm không những được bê tông thông thoáng mà còn được người dân trang trí xanh - sạch - đẹp. Sự đổi thay từ môi trường sống, cảnh quan, nhà cửa, không ai khác khi người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày. “Thông qua cuộc vận động đã động viên bà con phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự”, bà Son chia sẻ.

 

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá rằng, thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn của các địa phương. Đặc biệt, bằng công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, từ đó phát huy được nội lực, thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác giảm nghèo bền vững. Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo tự quản của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống người dân đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

 

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương với các tổ chức đoàn thể, tổ chức thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện.

 

“Với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đề cao ý thức tự quản của cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phải làm thế nào đó để người dân thấy được việc thực hiện cuộc vận động này, người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày đang diễn ra ở những vùng quê nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

 

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản