Long An: Bàn giao 126 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An bàn giao danh sách, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Quảng Ninh: Dojiland hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Bình Liêu

Thái Nguyên: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở

Phú Yên: Nâng cao năng lực người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Dự lễ bàn giao có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ; Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - Võ Thanh Phong.

 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Trương Văn Nọ  tiếp nhận danh sách, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh, đến cuối giờ chiều ngày 14/3/2021, thời điểm hết hạn nhận hồ sơ ứng cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận 14 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 112 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (tất cả đều là trường hợp giới thiệu ứng cử).

Tại lễ bàn giao, Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển giao danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản sao kê khai tài sản, thu nhập của tổng số 126 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trước đó, vào ngày 08/02/2021, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của UBMTTQVN tỉnh với đại diện các tổ chức thành viên, tất cả đại biểu đã thống nhất số lượng người dự kiến giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 14 người, trong đó, Khối Đảng 1 người; Khối cơ quan, nhà nước 8 người; Khối MTTQ, các đoàn thể và tổ chức thành viên 3 người; Khối đơn vị sự nghiệp (trường học) 1 người; Khối tổ chức kinh tế 1 người.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị thống nhất số lượng người dự kiến giới thiệu ra ứng cử là 117 người, trong đó Khối các cơ quan cấp tỉnh là 38 người; Khối các cơ quan Đảng cấp tỉnh là 5 người; Khối các cơ quan HĐND cấp tỉnh là 8 người; Khối các cơ quan Nhà nước, các cơ quan tư pháp và lực lượng vũ trang cấp tỉnh là 14 người; Khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh là 11 người; Khối địa phương là 60 người, bao gồm, lãnh đạo chủ chốt 18 người, các cơ quan khác 42 người./.

Kỳ Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản