Tin mới

Long An: Phối hợp chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác của HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 24/02, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đồng chủ trì hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

 Đại diện 3 cơ quan chứng kiến việc ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021 được ký kết, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nội dung đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung.

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, toàn diện các kết quả đã đạt, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa 3 cơ quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu, 3 cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách của địa phương. Đặc biệt chú ý đến việc phối hợp chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; thanh tra, kiểm tra của UBND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội. Hoạt động phối hợp phải kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm thống nhất, tôn trọng, bình đẳng theo quy định pháp luật.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026; đề ra đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn công tác phối hợp trong thời gian tới.

Theo đó, 3 cơ quan thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp xây dựng dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, phản biện xã hội; tổ chức tiếp xúc cử tri; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; lấy phiếu tín nhiệm, bãi nhiệm; phối hợp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; duy trì chế độ hội họp, thông tin, báo cáo.

Dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác phối hợp giữa 3 cơ quan trong nhiệm kỳ 2016-2021 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Kỳ An

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản