Long An thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Quốc Hội

(Mặt trận) -Chiều 8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Lào Cai: Các tập thể, cá nhân ủng hộ trên 2,3 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Gia Lai: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Theo dự kiến, số lượng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Long An là 8 người. Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu 3 người, đại biểu ở địa phương là 5 người.

Cơ cấu định hướng làm căn cứ giới thiệu ứng cử gồm 3 đại biểu: lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh 1 người, đại biểu chuyên trách 1 người, đại biểu Sở Tư pháp 1 người.

Cơ cấu hướng dẫn là 2 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực Y tế và Giáo dục. Cơ cấu kết hợp cho địa phương giới thiệu: nữ giới thiệu 5 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1 người, đại biểu tái cử 3 người.

Tại Hội nghị hiệp thương lần nhất, các địa biểu đã thảo luận và thống nhất giới thiệu 17 người; trong đó, Trung ương giới thiệu 3 người, địa phương giới thiệu 14 người. Trong tổng số 14 người địa phương, nữ có 5 người, trẻ 3 người, ngoài Đảng 1 người, đại biểu Quốc hội tái cử 1 người.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thống nhất số lượng đại biểu được bầu 60 người, ở 19 đơn vị bầu cử trong tỉnh. Số lượng ứng cử chính thức 98 người; dự kiến số người được giới thiệu ứng cử hiệp thương lần nhất là 117 người, trong đó tỉnh giới thiệu 38 người, địa phương giới thiệu 79 người.

Về cơ cấu kết hợp (trong tổng số 98 người ứng cử chính thức), nữ giới ít nhất là 34 người, chiếm tỷ lệ từ 35%; người ngoài Đảng ít nhất 10 người, chiếm tỷ lệ từ 10%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) ít nhất 15 người, chiếm tỷ lệ 15%; tái cử ít nhất 18 người, chiếm tỷ lệ 30%. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 là 60 người.

Dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X gồm khối cơ quan cấp tỉnh 38 người, khối địa phương 60 người./.

Thanh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản