Tin mới

Long Thành (Đồng Nai): Huy động hơn 34 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo

(Mặt trận) -Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Long Thành Nguyễn Tấn Hưng cho biết, trong 5 năm (2015-2020), cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và mạnh thường quân, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 34 tỷ đồng.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 Bàn giao nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở tại xã Tam An (H.Long Thành)

Thông qua kênh điều phối của MTTQ huyện, đã xây dựng và bàn giao 302 căn nhà tình thương trị giá 14 tỷ đồng; sửa chữa 114 căn trị giá 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ủng hộ xây dựng 10 căn nhà tình thương tại H.Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và 4 căn tại H.Định Quán trị giá trên 700 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Hưng, cuộc vận động Vì người nghèo H.Long Thành tập trung vào 3 nội dung chính: tập hợp hộ nghèo vào tổ tự quản xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư gắn với khuyến nông và cho vay vốn; vận động phát triển Quỹ Vì người nghèo, trợ giúp xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo và đóng góp hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà tình thương.

Nam Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản